stöd projektet

2000000
256710
5675 bitar
844 bitar

välj din bit

Fengersfors bruk är till salu!

Fengersfors bruk är till salu!

På det före detta pappersbruket i den dalsländska skogen driver sedan 2002 konstnärskooperativet Not Quite sin verksamhet. Sedan bruket blev till salu, arbetar vi aktivt för att tillsammans med offentliga aktörer, näringsliv och privatpersoner kunna köpa bruket och driva det vidare. I vårt tiotusenbitarspussel bjuder vi in allmänhet, företag och organisation att vara med och framtidssäkra bruket. 

Var med och framtidssäkra Fengersfors bruk!

Första information

Vår vision för Fengersfors bruk är att platsen ska fortsätta utvecklas som kreativt kraftfält öppen för besökare med en blandning av konst, kultur, småskaligt företagande och industrimuseum. 

Vi tror på kraften i det småskaliga, och på att om många hjälps åt med en liten bit var så kan man nå långt! Därför ville vi göra en insamlingskampanj för bruket i form av ett pussel med tusentals små bitar. Vi vill även att processen kring Fengersfors bruk ska vara en möjlighet att skapa delaktighet i platsens utveckling, och med den här kampanjen vill vi bjuda in till att vara med och vara en liten bit av helheten.

Fengersfors Bruk

Bit för bit – en kampanj i tusentals delar 

Kampanjen BIT FÖR BIT är en insamlingskampanj och ett kulturprojekt i två delar: ett interaktivt pussel som visas på bruket och på webben, och en kulturkaravan i samarbete
med Dalslands kommuner. I kampanjen samarbetar vi också med företagare på bruket som sommaren 2020 gör speciella kampanjerbjudanden. Håll utkik efter dem på plats! 

Målet är att samla in minst 2 miljoner kronor. Donationerna kommer användas till Not Quites ägarandel av Fengersfors bruk, och att förvalta och utveckla bruket enligt den vision som nu tar form med stöd av Västra Götalandsregionens region­utvecklingsnämnd. 

För kampanjen BIT FÖR BIT har Not Quite skapat ett interaktivt pussel med 5675 bitar. Varje bit är en del av ett stort konstverk, gjort av Not Quite-medlemmen Katarina Aneer. 

När kampanjen startar är hela konstverket dolt. Men genom att gå in i vårt virtuella pussel och sponsra en liten bit, kommer den biten att bli synlig. Bit för bit kommer då bilden att framträda.

Som tack får varje sponsor behålla sin lilla bit av konstverket.  

Det här vill vi åstadskomma med kampanjen:

Det här vill vi åstadskomma med kampanjen:

Förvärv och fortsatt utveckling av Fengersfors bruk

På Fengersfors bruk finns en unik industri­historisk miljö öppen för besök, en nyskapande verk­samhet kring konst och hantverk och ett väx­ande antal kulturföretagare och småskaliga producenter. Det vill vi säkra för framtiden och utveckla vidare! Bruket ska ägas av ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning, där eventuellt överskott återinvesteras i platsen. Not Quite kommer vara en delägare.

Hållbart företagande och innovationskraft på landsbygden

I nära samverkan med Mötesplats Steneby och forskningsinstitutet RISE ar­betar vi för att utveckla Fengersfors bruk som en arena för innovation och småskalig produktion på landsbygden. Projektet har särskilt fokus på mathantverk och materialbaserad konst (design, slöjd, formgivning). Fengersfors har redan uppmärksammats i flera forskningsprojekt som unikt exempel på hur konst och kultur fungerar som utvecklingsmotor i glesbygd – den utvecklingen vill vi fortsätta driva.

Utveckling av kulturhistorisk miljö och besöksmål

Med insatser för att ökad tillgänglighet vill vi ge fler möjlighet att uppleva Fengersfors bruk. Genom ett levandegörande av historien i ny­skapande former vill vi forma ett industri­historiskt museum som omfattar både byggnader och landskap. Vi vill också utveckla övernattnings- och besöksupplevelser på platsen.

Bevarande av bruket som plats för konst, kultur och entreprenörskap

Not Quite har formats till en plats där verksamma konstnärer har sin verksamhet parallellt med gallerier, utställningar och kultur­program riktade till en bred allmänhet. Med förvärvet av bruket vill vi förbättra arbetsmiljön genom investeringar i lokalerna, och skapa plats för fler verksamma kulturaktörer och företagare. Målet är att utveckla platsen som konst- och kulturscen ytterligare.


Om tiotusentusenbitarspusslet

Såhär fungerar tiotusenbitarspusslet:

bitforbit.notquite.se/pussel

För att välja din pusselbit klickar du på den interaktiva bilden och klickar på en bit. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med – lägsta insatsen för att sponsra en pusselbit är 200 kronor.

Som tack får du:

  • en egen bit ur framtidspusslet
  • ditt namn på sponsorväggen
  • inbjudan till kampanjens avslutningsfest

10 000 kr – > ?

Vill du stötta oss med en större donation (10 000 kronor eller mer) eller kanske bli delägare i det framtida bruksbolaget?

Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi med mer information!

Om kampanjen

Kulturkaravanen

De olika fordonen är gjorda för att nå ut med kultur till barn i olika former. I sällskap har de kommunernas läsbuss Läster, bageribilen från Brukets godaste och Espen Hansen kafferosteri. När de går samman till en liten karavan har de även med sig kampanjen BIT FÖR BIT ombord. När karavanen anländer har barn och unga möjlighet att prova på olika aktiviteter i bussarna, och vuxna kan höra mer om framtidsplanerna för Fengersfors bruk.

Kulturkaravanen

Kulturkaravanen – turnéschema 2020


5 september – kl 9.00-14.00: Handlarns dag, Fengersfors

12 september – Skördefest, Dals Ed


Om projektet den nya bruksorten

Om projektet den nya bruksorten

Fengersfors bruk har under flera decennier utvecklats till den plats det är idag. Genom ambitiösa satsningar på reparation och underhåll av denna industrimiljö har den nuvarande ägaren lagt grunden för det som finns här idag: en unik industrihistorisk miljö öppen för besök, en nyskapande verksamhet kring konst och hantverk och ett växande antal kulturföretagare och småskaliga producenter. Detta har skapat en plats med nätverk och relevans långt utanför Dalslands och Västra Götalands skogar. I Fengersfors finns en särskilt intressant kombination av en dynamisk historisk plats, professionell konst och konsthantverk med en öppet och kreativt utforskande bas, ett utvecklat fokus på alla tre aspekter av hållbar utveckling – ekologi, samhälle och ekonomi – och ett väl uppbyggt nätverk för lärande.

Konstnärskooperativet Not Quite har funnits på bruket sedan 2002. Inför kommande generationsskifte hos nuvarande ägare har Not Quite engagerat sig för att etablera en ny, långsiktig ägarform för bruket där Not Quite kommer ta en aktiv roll. Denna process har aktivt stöd av Västra Götalandsregionen, samt en rad samarbetspartners bland lokalt och internationellt verksamma aktörer.


FAQs

FAQ

Vad ska ni göra med pengarna som doneras?

Pengarna kommer oavkortat användas till Not Quites andel vid ett köp av bruket. Sedan våren 2020 arbetar vi med stöd av Västra Götalandsregionen för att fortsätta utveckla Fengersfors bruk som en unik plats för konst, kultur, småskaligt företagande och hantverk.

Vad händer med pengarna om ni inte lyckas köpa bruket?

Not Quite har arbetat sedan 2018 för att etablera grunden till det projekt vi nu vill förverkliga. Visionen är väl förankrad med både kommun, näringsliv och lokalsamhälle. Vår ambition är att göra vårt yttersta för att nå det målet. I den händelse vi av någon anledning ändå inte kan nå målet, kommer donationerna användas till verksamhet på platsen i linje med projektets syfte som kommer besökare till del.

Varför ska jag sponsra processen?

En sponsrad pusselbit är ett viktigt bidrag till en unik plats i glesbygd. På bruket blandas konst- och kulturverksamhet med småskaligt företagande i en industrihistorisk miljö som pekats ut som unik i landet. Vi vill fortsätta utveckla allt detta och stärka platsens potential som ett kreativt kraftfält på landsbygden. Som tack för din insats får du även din egen bit av konstverket att behålla, i form av en sexkantig pusselbit med en liten del av det konstverk som skapats unikt för denna kampanj. Dessutom blir du inbjuden till kampanjens avslutningsfest, samt får ditt namn inskrivet på vår sponsorvägg vid kampanjens slut.


colophon

Bild:
Katarina Aneer

Idé och projektledning:
Ylva Frid, Karl Hallberg

Projektgrupp:
Miklós Fözö, Lars Baltsar Jonsson, Katarina Aneer, Ulrika Aneer, Malin Robertson Harén, Emelie Rygfelt Wilander

Konstnärlig ledning och webisda:
Lili Huston-Herterich

Grafisk formgivning:
Eric Dahl Palmér

Pussel fabrikator:
Skövde Gravyr

Pussel-app-programmerare:
Chris Barless

Kontakt:

mail:
bitforbit@notquite.se

adress:
NOT QUITE Fabriksvägen 2
662 95 Fengersfors

tel: 0532 233 88


Not Quite Ideella förening organisationsnummer:
802427-4386